Kontakt >> Adres i lokalizacja

   
 

Adres:  

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy  w Zielonej Górze 

65-096 Zielona Góra ,  ul. Dąbrówki 15c 

Sekretariat:
Tel. 68 - 328 48 00                Fax 68 - 328 48 04

Rejestracja centralna:
Tel. 68 - 328 48 20,       68 - 328 48 30

Rehabilitacja:
Tel. 68 - 328 48 08,       68 - 328 48 09

(Pozostałe numery telefonów dostępne są tutaj)

  

   


Szanowni Państwo,
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze przyjmuje i rozpatruje złożone skargi i wnioski w sposób gwarantujący równe traktowanie stron, zachowanie obiektywizmu, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
1. Pisemnie na adres:
    Wojewódzki Ośrodek Medyny Pracy
    ul. Dąbrówki 15 c
    65-096 Zielona Góra
    sekretariat@womp.zgora.pl  
2. Osobiście od poniedziałku do piątku w sekretariacie WOMP, w godzinach od 8:00 do 14:00.