Kontakt >> Tel. / E-mail

 


Telefonnummer:
 

Sekretariat / Fax

Dyrektorin - Bożenna Telec

Zastępca Dyrektora - Danuta Skrzypińska

Główna Księgowa - Barbara Majzner

Księgowość

Kadry

Rehabilitacja - pokój socjalny

Rehabilitacja - rejestracja

Rejestracja - I piętro

Kierownik Poradni Medycyny Pracy
Maria Olsztyńska-Wołowska

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru
Roman Pilecki

Dział Organizacji i Nadzoru - instruktorki

Poradnia Okulistyczna
Kierownik - Hanna Wieliczko

Gabinet Laryngologiczny - I piętro

Gabinet Medycyny Pracy - I piętro

Rejestracja PChZ - II piętro

Poradnia Foniatryczno-Laryngologiczna
Kierownik - Henryka Piestrzyńska

Kierownik Poradni Chorób Zawodowych
Elżbieta Sidoruk

Gabinet Konsultacyjny PChZ
Tomasz Gajewski

Poradnia Dermatologiczna
Kierownik - Liljana Felisiak

Laboratorium
Kierownik - Dorota Kaniewicz

Informatyk - Piotr Swatowski

 

800 / 804

801

802

803

805

806

808

809

810

811
  

812
  

813

814
  

815

816

820

821
  

822
 

823
 

824
 

825
 

817

   
 


E-mail:
 

Sekretariat

Zastępca Dyrektora Danuta Skrzypińska

Główna Księgowa Barbara Majzner

Rehabilitacja 

Dział Organizacji, Nadzoru i Szkoleń

Poradnia Foniatryczno-Laryngologiczna
Kierownik - Henryka Piestrzyńska

Poradnia Chorób Zawodowych 

Poradnia Dermatologiczna

Laboratorium

Administrator sieci komputerowej
Piotr Swatowski
 

 

sekretariat@womp.zgora.pl

ekonom@womp.zgora.pl

finanse@womp.zgora.pl

rehab@womp.zgora.pl

org@womp.zgora.pl

laryng@womp.zgora.pl
 

pchz@womp.zgora.pl

derm@womp.zgora.pl

lab@womp.zgora.pl

admin@womp.zgora.pl