Aktualności  >>  Nowości w SMP.      Fakty z naszej działalności.

 

  Dodane 16.01.2018 r.


Przypominamy o corocznym obowiązku statystycznym związanym ze sprawozdawczością z badań profilaktycznych na formularzach MZ-35A i MZ-35B - tym razem dane za rok 2017 !!!
... więcej tutaj
 

  Dodane 01.12.2017 r.


Z przyjemnością i satysfakcją informujemy, że ...nasz Ośrodek ma już 20 lat!!! 
W dniu 30.12.2017. obchodziliśmy uroczyście nasz 20-ty Jubileusz. W przestronnej Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze spotkali się pracownicy (obecni i byli) oraz wszyscy sympatycy WOMP w Zielonej Górze.
 
... więcej tutaj

  Dodane 20.11.2016 r.


Z przyjemnością informujemy, iż nasza Poradnia Laryngologiczno-Foniatryczna została wyposażona w nowy Wideostroboskop do zaawansowanych badań krtani, w tym badań czynnościowych.
 

  Dodane 14.12.2015 r.


Z przyjemnością informujemy, że od października 2015 r. w WOMP w Zielonej Górze działa Pracownia Psychologiczna
 
... więcej tutaj
 

  Dodane 24.09.2015 r.

 
   31 lipca wzięliśmy udział w spotkaniach ze zdrowiem na Przystanku Woodstock w Kostrzynie. Inicjatywa "Zdrowe Lubuskie" na Woodstocku odbyła się pod patronatem Pani Marszałek Elżbiety Anny Polak.
   Nasza Koleżanka, piel. Elżbieta Szyszymar promowała zdrowy wolny od dymu tytoniowego styl życia, udzielając młodzieży porad i chętnie z nią dyskutując. Zainteresowani otrzymali fachowe porady i materiały edukacyjne pomocne w rzuceniu palenia.

Informacje o imprezie wraz ze zdjęciami na stronie Urzędu Marszałkowskiego.
 

  Dodane 03.06.2015 r.

 
   31 maja w Drzonkowie odbył się VI Lubuski Piknik Zdrowia
   Jak co roku Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy promował zdrowy wolny od dymu tytoniowego styl życia. Osoby palące czynnie, jak również osoby z otoczenia palaczy nieświadome narażenia na równie szkodliwe palenie bierne, miały możliwość skorzystania z badania zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu. Zainteresowani otrzymali fachowe porady i materiały edukacyjne pomocne w rzuceniu palenia.

Informacje o pikniku wraz ze zdjęciami na stronie Urzędu Marszałkowskiego.
 

  Dodane 02.09.2014 r.

 
UWAGA!
W dniu 28 sierpnia 2014 r. opublikowane zostało nowe rozporządzenie dotyczące badań lekarskich uczniów i studentów. Rozporządzenie obowiązuje od 01.09.2014 r. 
W związku z tym zmianie powinien ulec wzór orzeczenia, gdyż dotychczasowe druki zawierają nieaktualną już podstawę prawną.
Szczegóły w rozporządzeniu MZ z dnia 17.07.2014r. - poz. 1144.
 

  Dodane 25.07.2014 r.

 
    UWAGA!
Z dniem 20 lipca 2014 r. weszło w życie nowe rozporządzenie dotyczące badań lekarskich kierowców. 
Zmieniły się m.in. karta badania i wzór orzeczenia, dodano oświadczenie pacjenta. 
Obowiązuje nowy wzór PIECZĘCI !!! 
Szczegóły w rozporządzeniu MZ z dnia 17.07.2014r. - poz. 949.

W dniu 18 września br. planujemy przeprowadzenie szkolenia dla lekarzy uprawnionych z udziałem dr M.Rybackiego z IMP w Łodzi.
 

  Dodane 30.05.2014 r.

 
    Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze zakończył  konkurs ofert na badania uczniów przez PJMP w 2014 r.
 ... więcej tutaj
 

  Dodane 17.06.2013r.

 
    Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze w dniach 16-17 marca 2013r. podczas II Wystawy „Świat Kobiety” współuczestniczył w organizowanym przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, stoisku promocji zdrowia. Nasz udział skierowaliśmy na propagowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogu nikotynowego. Stoisko wyposażone było w broszury i ulotki oraz „testy uzależnienia od nikotyny wg Fagerstroma” i „testy Schneidera oceny stopnia motywacji do rzucenia palenia tytoniu” Osoby zainteresowane mogły skorzystać z fachowych porad i uzupełnić wiedzę teoretyczną oraz sprawdzić za pomocą aparatu Smoocer poziom zawartości CO w wydychanym powietrzu. 

Podobne stoisko utworzone było 27 maja 2013r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze podczas III Lubuskiego Forum Samorządowego oraz 2 czerwca 2013r. podczas IV Lubuskiego Pikniku Zdrowia w Drzonkowie.
 

  Dodane 21.01.2013r.

 
    W związku z wykonywaniem badań wibracyjnych do badań okresowych oraz w celach orzeczniczych informujemy, iż Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze jest zainteresowany zakupem palestezjometru P8 - miernika czucia wibracji.
 

  Dodane 29.09.2012r.

 
    Na zaproszenie organizatorów IV Lubuskiego Kongresu Kobiet, który odbył się 19 września br. w Filharmonii Zielonogórskiej zorganizowaliśmy stoisko promocyjno-informacyjne propagujące zdrowy styl życia wolny od nikotyny. Pielęgniarki z zielonogórskiego WOMP-u udzielały porad jak rzuć palenie , wykonywały pomiary zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, interpretowały testy „uzależnienia i motywacji".
 

  Dodane 30.06.2012r.

 
    20 czerwca otrzymaliśmy podziękowanie Zarządu Województwa Lubuskiego za włączenie się w organizację III Lubuskiego Pikniku Zdrowia który odbył się 17 czerwca br. w Drzonkowie w ramach Dni Województwa Lubuskiego. 
Stoisko nasze promujące zdrowy styl życia wolny od nikotyny cieszyło się dużym zainteresowaniem. W ofercie skierowanej do palaczy proponowaliśmy pomiar zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu, udostępniliśmy szeroki wachlarz ulotek i broszur edukacyjnych oraz udzielono kilkunastu porad jak rzucić palenie.
 

  Dodane 29.06.2012r.

 
    W czerwcu br. opublikowany został Dziennik Ustaw nr 112 a w nim zmiany  przepisów dotyczących rozpoznawania chorób zawodowych (poz. 662) w tym dokumentacji wymaganej przy postępowaniu w kierunku choroby zawodowej (poz. 663). Zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2012r.
Sugerujemy zapoznanie się z nimi już dzisiaj.
 

  Dodane 24.05.2012r.

 
    WOMP w Zielonej Górze Zakończył konkurs ofert dla PJMP na przeprowadzanie w 2012r. badań profilaktycznych kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów tych szkół, którzy potencjalnie w przyszłym zawodzie lub w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia. 
... więcej tutaj
 

  Dodane 2.04.2012r.

 
   Informujemy, że nasz ośrodek po raz kolejny uzyskał w drodze przetargu środki z Urzędu Miasta Zielona Góra na bezpłatne badania foniatryczne nauczycieli z zielonogórskich placówek dydaktycznych. Środki zostały przyznane od kwietnia do końca 2012r. Zapraszamy na badanie nauczycieli z problemami dotyczącymi narządu głosu. 
... więcej o programie tutaj
 

  Dodane 12.12.2011r.

 
 Udostępniamy Państwu wzory druków zaświadczeń dla pracowników niepełnosprawnych, dotyczące sytuacji opisanych w art.15 i 16 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (w brzmieniu obowiązującym od 1.01.2012r.)
... więcej tutaj
 

  Dodane 12.09.2011r.

  Informujemy, iż w efekcie przeprowadzonego postępowania konkursowego w dniu 5.09.2011r. na kolejną kadencję Dyrektora WOMP w Zielonej Górze powołana została Pani dr Bożenna Telec.

  Dodane 01.07.2011r.

30 czerwca 2011r. mieliśmy okazję przyłączyć się do "białego miasteczka" na podzamczu Zamku Joannitów w Łagowie Lubuskim - w ramach Dni Województwa Lubuskiego.
Osoby odwiedzające nasz punkt miały możliwość skorzystać z darmowego badania zawartości tlenku węgla we krwi (HbCO - metodą nieinwazyjną, smokerem), które jest przydatne w ocenie zatrucia organizmu palacza przez dym tytoniowy. Odpowiadaliśmy także na pytania związane z różnymi problemami dotyczącymi ochrony zdrowia pracujących.

Razem z koleżankami z WOTUiW

  Dodane 15.12.2010r.

 
Fundusze Europejskie dla rozwoju lubuskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

 
    Z prawdziwa satysfakcją informujemy odwiedzających naszą stronę internetową, iż mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych terminowo została zakończona inwestycja rozbudowy i modernizacji WOMP. Odbiór techniczny nastąpił w dniu 30 listopada 2010r. Projekt pod nazwą: „Dostosowanie zakładu opieki zdrowotnej do wymagań prawnych poprzez rozbudowę i modernizację budynku WOMP w Zielonej Górze” został zrealizowany przy wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego” na lata 2007-2013.          
 
Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 974 678zł. Poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 75%

... więcej tutaj


 

  Dodane 5.09.2010r.

 
    Wizytacje zakładów i stanowisk pracy przez lekarzy medycyny pracy są jednym z podstawowych elementów opieki profilaktycznej nad pracującymi. Niestety ilość przeprowadzanych wizytacji jest ciągle mała. Zwracają na to uwagę lekarze Działu Nadzoru WOMP podczas kontroli działalności PJMP. Ostatnio fakt ten stał się również tematem artykułów przedstawiających SMP w niekorzystnym świetle. Zapraszamy do zapoznania się z artykułami w Gazecie Prawnej (z 1.09.2010r., nr 170, dodatek Praca, lub tutaj )  oraz w Rynku Zdrowia. Może macie Państwo swój własny komentarz w sprawie?
 

  Dodane 12.07.2010r.

 
    WOMP w Zielonej Górze informuje, iż nasz Zakład Rehabilitacji został wyposażony w kolejne aparaty poszerzające zakres naszych usług rehabilitacyjnych. Od lipca br. dysponujemy nową, obszerną wirówką do wodnego masażu wirowego kończyn dolnych, lub po zastosowaniu wyższego poziomu wody - także do masażu wirowego kręgosłupa lędźwiowego (alternatywa dla hydromasażu w wannie). Zakupiliśmy również i niebawem uruchomimy system terapii uciskowej kończyn Lymphatron - do pneumatycznego, wielokomorowego wspomagania drenażu żylnego lub limfatycznego.  Zapraszamy do korzystania !
 

  Dodane 8.07.2009r.

  
Od 3 lipca 2009r.  obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. z dnia 2.07.2009r., nr 105 poz. 869) a w nim wykaz chorób zawodowych "po retuszu".
... więcej tutaj

 

  Dodane 10.01.2009r.

    Po długich oczekiwaniach ogłoszona została nowelizacja ustawy o służbie medycyny pracy. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy opublikowana została W Dzienniku Ustaw Nr 220 z 12 grudnia 2008 (pozycja Nr 1416).
    Nowelizacja precyzuje zadania służby medycyny pracy. Nakłada m.in. obowiązek pisemnej umowy między pracodawcami a ośrodkami medycyny pracy, co zgodnie z zamiarem ustawodawcy ma przyczynić się do eliminacji fikcyjnych umów. Psychologów zobowiązuje z kolei do dokumentowania przeprowadzanych badań i wydawanych orzeczeń. Wprowadza możliwość wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w stosunku do lekarzy, pielęgniarek i psychologów, wobec których stwierdzono uchybienia dotyczące trybu, zakresu i jakości udzielanych świadczeń, w tym badań profilaktycznych (np. wykonywanie badań bez posiadania uprawnień określonego rodzaju). Minister zdrowia ma określić limit badań profilaktycznych wykonywanych przez wojewódzkie ośrodki medycyny pracy - ich ilość ma być ograniczona do poziomu niezbędnego przy szkoleniu lekarzy specjalistów.
Zgodnie z nowelizacją, koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej więźniów lub aresztowanych, którzy wykonują pracę, będzie ponosił minister sprawiedliwości, jeżeli nie uczyni tego pracodawca.
 

  Dodane 26.10.2008r.

    W dniach 24-25 października 2008r. w Zielonogórskiej Palmiarni odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Aktywność zawodowa pracowników starszych w aspekcie starzejącego się społeczeństwa”.
Organizatorami Konferencji były: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. 
Konferencja poświecona była problematyce ochrony zdrowia pracowników starszych.

    Przedstawione referaty w sposób kompleksowy odnosiły się do problemu ochrony zdrowia pracujących w wieku starszym, jak również omawiały wpływ wieku na sprawność funkcjonowania człowieka zarówno w sferze fizycznej jak i psychicznej, w tym zdolność do kontynuowania pracy. Celem pierwotnym konferencji było wypracowanie propozycji działań z zakresu medycyny pracy zmierzających do przedłużenia okresu aktywności zawodowej osób starszych.  ... więcej tutaj
 

  Dodane 11.03.2008r.

    Mamy przyjemność poinformować Państwa o wyposażeniu naszego zakładu w nowiutką wannę do hydromasażu (masażu podwodnego) Aquadelicia III. Wanna ta posiada możliwość masażu podwodnego zarówno natryskowo (poprzez specjalny wąż z regulowanym ciśnieniem i napowietrzeniem wody, nakierowywany przez terapeutę), ale również przez 4-obwodowy system 55 dysz do kąpieli perełkowej. Umożliwia to prowadzenie  masażu bąbelkowego całego ciała lub w sposób celowany jego poszczególnych części (kręgosłup, barki i ramiona, biodra, kończyny). Zapraszamy do korzystania !   ... więcej tutaj

  Dodane 09.11.2007r.

W dniach 5-7 listopada 2007r.  odbyła się XVIII Konferencja Zastosowań Ergonomii. Głównym organizatorem konferencji był Uniwersytet Zielonogórski - Zakład Inżynierii Środowiska Pracy, wspierany m.in. przez WOMP w Zielonej Górze. Jako miejsce obrad ustalono ulubiony już przez organizatorów Łagów Lubuski (Ośrodek Wypoczynkowy "Leśnik"). Tematem wiodącym konferencji było ZARZĄDZANIE WARUNKAMI PRACY.

  Dodane 01.10.2006r.

22-23.09.2006r. w Myszęcinie odbyła się zorganizowana przez nasz WOMP oraz Zakład Inżynierii Środowiska Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze i PTMP - Oddział w Zielonej Górze  konferencja naukowo-szkoleniowa pt. „Opieka zdrowotna nad pracującymi - wielodyscyplinarność w zarządzaniu
 zdrowiem w miejscu pracy”

Celem Konferencji było przedstawienie nowej koncepcji chronienia zdrowia pracujących rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia i Międzynarodową Organizację Pracy. Poruszano zagadnienia z zakresu promocji zdrowia, polityki prozdrowotnej firm, ergonomii, psychologii pracy, projektowanych zmian legislacyjnych w medycynie pracy, specyfiki ochrony pracy w Niemczech.

  Dodane 07.12.2004r.

25 listopada 2004r. z inicjatywy WOMP w Zielonej Górze oraz Krajowego Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy w Łodzi odbyło się Sympozjum "Promocja zdrowia w miejscu pracy - nasz wspólny cel i aktualne wyzwania". Jego celem było powołanie Lubuskiego Forum na rzecz promowania zdrowia pracujących, poprzez uroczyste podpisanie listu intencyjnego ... (więcej)

  Dodane 21.06.2004r.

18 czerwca 2004r. po raz kolejny na stanowisko Dyrektora WOMP w Zielonej Górze wybrana została w drodze postępowania konkursowego Bożenna Telec - lek. med. specjalista medycyny pracy i reumatologii. Pani doktor sprawuje  jednocześnie funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds Medycyny Pracy na terenie lubuskim.