Prawo >> wykaz ostatnich aktów prawnych dotyczących medycyny pracy (i nie tylko)

 


(akty prawne z 2018 r. - począwszy od najnowszych, ostatnia aktualizacja 05.03.2018 r.)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie standardów kształcenia dla kierunków studiów: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa i położnictwa
Dziennik Ustaw z 9 lutego 2018 poz. 345

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne
Dziennik Ustaw z 8 lutego 2018 poz. 331 (ogłoszenie tekstu jednolitego)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów
Dziennik Ustaw z 24 stycznia 2018 poz. 213

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania testu sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego w Straży Granicznej
Dziennik Ustaw z 24 stycznia 2018 poz. 212

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia
Dziennik Ustaw z 23 stycznia 2018 poz. 190

USTAWA z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
Dziennik Ustaw z 19 stycznia 2018 poz. 168

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Dziennik Ustaw z 19 stycznia 2018 poz. 160 (ogłoszenie tekstu jednolitego)

USTAWA z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaŸnych u ludzi
Dziennik Ustaw z 18 stycznia 2018 poz. 151 (ogłoszenie tekstu jednolitego)

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Dziennik Ustaw z 12 stycznia 2018 poz. 108 (ogłoszenie tekstu jednolitego)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w odlewniach metali
Dziennik Ustaw z 9 stycznia 2018 poz. 48

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym
Dziennik Ustaw z 9 stycznia 2018 poz. 47