Prawo >> wykaz ostatnich aktów prawnych dotyczących medycyny pracy (i nie tylko)

 


(akty prawne z 2017 r. - począwszy od najnowszych, ostatnia aktualizacja 06.03.2017 r.)

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji
Dziennik Ustaw z 3 marca 2017 poz. 479

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji
Dziennik Ustaw z 3 marca 2017 poz. 468

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osoby zatrzymanej przez funkcjonariusza celnego
Dziennik Ustaw z 28 lutego 2017 poz. 413

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej
Dziennik Ustaw z 28 lutego 2017 poz. 412

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 16 lutego 2017 r. o sprostowaniu błędu 
(w Dz.U. 2017/250 - tekst jednolity ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców; błąd we wzorach orzeczeń, w nagłówku)
Dziennik Ustaw z 20 lutego 2017 poz. 293

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (PRAWO LOTNICZE)
Dziennik Ustaw z 17 lutego 2017 poz. 288

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej
Dziennik Ustaw z 15 lutego 2017 poz. 266

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (tekst jednolity)
Dziennik Ustaw z 14 lutego 2017 poz. 250

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o zdolności do zawodowej służby wojskowej oraz właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach
Dziennik Ustaw z 26 stycznia 2017 poz. 163

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (p. art. 59 i 100)
Dziennik Ustaw z 24 stycznia 2017 poz. 149

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie badań lotniczo-lekarskich (ogłoszenie tekstu jednol.)
Dziennik Ustaw z 20 stycznia 2017 poz. 129

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
Dziennik Ustaw z 19 stycznia 2017 poz. 125

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej kandydatów na członków personelu lotniczego oraz członków personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz członków personelu pokładowego (ogłoszenie tekstu jednol.)
Dziennik Ustaw z 18 stycznia 2017 poz. 117

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie badań okresowych i kontrolnych policjantów
Dziennik Ustaw z 17 stycznia 2017 poz. 110

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 stycznia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów
Dziennik Ustaw z 16 stycznia 2017 poz. 103

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych
Dziennik Ustaw z 4 stycznia 2017 poz. 16