Nasza oferta >> Pracownia Psychologiczna

 


   Pracownia Psychologiczna Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze rozpoczęła swoja działalność w październiku 2015 roku. Wyposażona jest w najnowsze, mikroprocesorowe urządzenia diagnostyczne firmy UNIPAR Szczecin, które umożliwiają prowadzenie badań wg aktualnych standardów. Dysponujemy salą badań zbiorowych i aparaturowych oraz ciemnią do wykonywania badań widzenia zmierzchowego i wrażliwości na olśnienie. 

   Pracownia jest jednostką wpisaną do ewidencji Marszałka Województwa Lubuskiego pod nr F/03 oraz do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą przez Wojewodę Lubuskiego w ramach struktury Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze.

   Badania wykonywane są przez wykwalifikowaną kadrę psychologów posiadających uprawnienia do badań psychologicznych z zakresu medycyny pracy, psychologii transportu oraz badań osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń.

   Pracownia czynna jest codziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15. Oferujemy możliwość kompleksowego wykonania badań psychologicznych, lekarskich i specjalistycznych. 
 

  
Wzory dokumentów dotyczących badań i konsultacji psychologicznych (zgodnie z rozp. MZ z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych, sposobu jej prowadzenia, przechowywania i udostępniania oraz wzorów stosowanych dokumentów):