PTMP - Oddział w Zielonej Górze

 

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy
w Zielonej Górze

władze Oddziału | spotkania szkoleniowe | kontakt z nami
deklaracja nowego członka (pobierz) | strona Zarządu Głównego PTMP | statut PTMP

    Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy w Zielonej Górze jest oddziałem ogólnopolskiego towarzystwa naukowego, które skupia lekarzy medycyny pracy oraz osoby innych specjalności zainteresowane rozwojem w Polsce opieki zdrowotnej dla ludzi pracujących.

    Oddział zielonogórski PTMP ściśle współdziała z WOMP w Zielonej Górze w zakresie organizacji spotkań szkoleniowych i naukowych dla lekarzy medycyny pracy. Na spotkaniach tych przedstawiane są problemy nowoczesnej medycyny przemysłowej w formie referatów, doniesień z sympozjów i zjazdów naukowych. Omawiane są także aktualności prawne odnoszące się do opieki profilaktycznej nad ludźmi pracującymi oraz sprawy bieżące dotyczące regionu zielonogórskiego.

Władze Oddziału

    Obecne władze zielonogórskiego Oddziału PTMP  (wybrane 30 marca 2017r.)  tworzą:

Przewodniczący Oddziału - lek. med. Roman Pilecki,
Zastępca Przewodniczącego Oddziału - dr n. med. Tomasz Gajewski,
Skarbnik - lek. med. Jan Burger,
Sekretarz - lek. med. Maciej Ryngier,
Członkowie  Zarządu: lek. med. Bożenna Telec, lek. med. Agnieszka Komarnicka-Plewa, lek.med. Igor Bołdakow
Komisja Rewizyjna - lek. med. Grażyna Stawska (przewodnicząca), lek. med. Bronisław Filip i lek. med. Kaczmarek.

Spotkania szkoleniowe

   W dniu 30 marca 2017 r. odbyło się szkolenie lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy, zorganizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddz. w Zielonej Górze oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie medycyny pracy.
    Spotkanie szkoleniowe było połączone z zebraniem sprawozdawczo-wyborczym Oddziału PTMP w Zielonej Górze. Obecność członków Oddziału obowiązkowa.

Program szkolenia obejmował następujące tematy:

 1. „Polska i niemiecka służba medycyny pracy w układzie transgranicznym. Perspektywy zmian systemu polskiego” 
  Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dr n.med. Tomasz Gajewski  
    

 2. „Przypadek kliniczny w orzekaniu o chorobie zawodowej”
  Kierownik Poradni Chorób Zawodowych WOMP w Zielonej Górze
   

 3. Aktualne problemy w Medycynie Pracy – spostrzeżenia z nadzoru
  Kierownik Działu Organizacji Nadzoru i Szkolenia WOMP Zielona Góra - lek. med. Roman Pilecki, specjalista medycyny pracy i specjalista otolaryngolog

W drugiej części spotkania przeprowadzono zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PTMP - Oddziału w Zielonej Górze.
 

Kontakt z nami

    Najprościej skontaktować się z nami można za pośrednictwem WOMP w Zielonej Górze:

adres:   65-096 Zielona Góra, ul. Dąbrówki 15c              fax: 68-328 48 04

telefon: 68-328 48 12 (Przewodniczący Oddziału), lub 68-328 48 16 (Sekretarz Oddziału)

Konto bankowe Oddziału : Lukas Bank SA,   Nr 63 1940 1076 3051 2591 0000 0000 

    e-mail :mryng@poczta.onet.pl