PTMP - Oddział w Zielonej Górze

 

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy
w Zielonej Górze

władze Oddziału | spotkania szkoleniowe | kontakt z nami
deklaracja nowego członka (pobierz) | strona główna PTMP | statut PTMP

    Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy w Zielonej Górze jest oddziałem ogólnopolskiego towarzystwa naukowego, które skupia lekarzy medycyny pracy oraz osoby innych specjalności zainteresowane rozwojem w Polsce opieki zdrowotnej dla ludzi pracujących.

    Oddział zielonogórski PTMP ściśle współdziała z WOMP w Zielonej Górze w zakresie organizacji spotkań szkoleniowych i naukowych dla lekarzy medycyny pracy. Na spotkaniach tych przedstawiane są problemy nowoczesnej medycyny przemysłowej w formie referatów, doniesień z sympozjów i zjazdów naukowych. Omawiane są także aktualności prawne odnoszące się do opieki profilaktycznej nad ludźmi pracującymi oraz sprawy bieżące dotyczące regionu zielonogórskiego oraz ogólnopolskich problemów medycyny pracy.

Bieżące informacje związane z aktywnością Towarzystwa i podejmowanymi działaniami w skali kraju dostępne są na stronie głównej PTMP:


Władze Oddziału

    Obecne władze zielonogórskiego Oddziału PTMP  (wybrane 30 marca 2017 r.)  tworzą:

Przewodniczący Oddziału - lek. med. Roman Pilecki,
Zastępca Przewodniczącego Oddziału - dr n. med. Tomasz Gajewski,
Skarbnik - lek. med. Joanna Pilarczyk,
Sekretarz - lek. med. Maciej Ryngier,
 
Członkowie Zarządu - lek. med. Bożenna Telec, lek. med. Agnieszka Komarnicka-Plewa, lek.med. Igor Bołdakow
 
Komisja Rewizyjna - lek. med. Grażyna Stawska (przewodnicząca), lek. med. Bronisław Filip i lek. med. Roman Kaczmarek.

Delegatem Oddziału na Zjazd Krajowy w maju 2017 r. został wybrany  dr n. med. Tomasz Gajewski.

W trakcie XIII Krajowego Zjazdu PTMP w Józefowie pod Warszawą (19.05.2017 r.) dr Tomasz Gajewski został wybrany członkiem Zarządu Głównego PTMP. 
Gratulujemy!

Spotkania szkoleniowe

   W dniu 7 czerwca 2018r. odbył się Nadzwyczajny Zjazd Walny Oddziału PTMP w Zielonej Górze.  

Zjazd zwołany jest w związku z rezygnacją doktora Jana Burgera z funkcji Skarbnika. 

Wybory odbyły się przy quorum. Na funkcję skarbnika oddziału jednogłośnie została wybrana dr Joanna Pilarczyk (Poradnia Chorób Zawodowych WOMP w Zielonej Górze). 

Przedmiotem spotkania były także aktualności, zwłaszcza odnośnie planowanych zmian w przepisach dotyczących badań profilaktycznych, na podstawie informacji ze Zjazdu Walnego PTMP 11.04.2018r. (przekazane przez dr. Tomasza Gajewskiego), a także najnowsze zmiany w przepisach dot. badań lekarskich kierowców (obowiązujące od 6 czerwca 2018 r.).

 

UWAGA!

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP  od dnia 1 stycznia 2018r. składka członkowska wynosi 100,00 zł rocznie. Dla niepracujących członków-emerytów składka wynosi 50,00zł.
 

Kontakt z nami

    Najprościej skontaktować się z nami można za pośrednictwem WOMP w Zielonej Górze:

adres:   65-096 Zielona Góra, ul. Dąbrówki 15c              fax: 68-328 48 04

telefon: 68-328 48 12 (Przewodniczący Oddziału), lub 68-328 48 16 (Sekretarz Oddziału)

Konto bankowe Oddziału : Lukas Bank SA,   Nr 63 1940 1076 3051 2591 0000 0000 

    e-mail :mryng@poczta.onet.pl