PTMP - Oddział w Zielonej Górze

 

Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy
w Zielonej Górze

władze Oddziału | spotkania szkoleniowe | kontakt z nami
deklaracja nowego członka (pobierz) | strona główna PTMP | statut PTMP

    Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy w Zielonej Górze jest oddziałem ogólnopolskiego towarzystwa naukowego, które skupia lekarzy medycyny pracy oraz osoby innych specjalności zainteresowane rozwojem w Polsce opieki zdrowotnej dla ludzi pracujących.

    Oddział zielonogórski PTMP ściśle współdziała z WOMP w Zielonej Górze w zakresie organizacji spotkań szkoleniowych i naukowych dla lekarzy medycyny pracy. Na spotkaniach tych przedstawiane są problemy nowoczesnej medycyny przemysłowej w formie referatów, doniesień z sympozjów i zjazdów naukowych. Omawiane są także aktualności prawne odnoszące się do opieki profilaktycznej nad ludźmi pracującymi oraz sprawy bieżące dotyczące regionu zielonogórskiego oraz ogólnopolskich problemów medycyny pracy.

Bieżące informacje związane z aktywnością Towarzystwa i podejmowanymi działaniami w skali kraju dostępne są na stronie głównej PTMP:


Władze Oddziału

    Obecne władze zielonogórskiego Oddziału PTMP  (wybrane 30 marca 2017 r.)  tworzą:

Przewodniczący Oddziału - lek. med. Roman Pilecki,
Zastępca Przewodniczącego Oddziału - dr n. med. Tomasz Gajewski,
Skarbnik - lek. med. Jan Burger,
Sekretarz - lek. med. Maciej Ryngier,
 
Członkowie Zarządu - lek. med. Bożenna Telec, lek. med. Agnieszka Komarnicka-Plewa, lek.med. Igor Bołdakow
 
Komisja Rewizyjna - lek. med. Grażyna Stawska (przewodnicząca), lek. med. Bronisław Filip i lek. med. Roman Kaczmarek.

Delegatem Oddziału na Zjazd Krajowy w maju 2017 r. został wybrany  dr n. med. Tomasz Gajewski.

W trakcie XIII Krajowego Zjazdu PTMP w Józefowie pod Warszawą (19.05.2017 r.) dr Tomasz Gajewski został wybrany członkiem Zarządu Głównego PTMP. 
Gratulujemy!

Spotkania szkoleniowe

   W dniu 22 marca 2018 r., w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze przy ul. Batorego 71, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy i Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy zorganizowało spotkanie szkoleniowe dla lekarzy  i pielęgniarek medycyny pracy.  

Program szkolenia obejmował:

  1. „Przypadek kliniczny w orzekaniu o chorobach zawodowych” Kierownik Poradni Chorób Zawodowych WOMP w Zielonej Górze lek. Agnieszka Komarnicka
     

  2. „Pracownicy z zaburzeniami rytmu serca” Lek. med. Barbara Łazicka
     

  3. „Badania nauczycieli – orzekanie o potrzebie udzielania nauczycielom urlopu dla podratowania zdrowia” Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru WOMP w Zielonej Górze lek. med. Roman Pilecki 
     

  4. „Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy” Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Tomasz Gajewski

Za udział w posiedzeniu przyznane będą punkty edukacyjne zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767) oraz § 3 ust.5) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1923).

 

UWAGA!

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP  od dnia 1 stycznia 2018r. składka członkowska wynosi 100,00 zł rocznie. Dla niepracujących członków-emerytów składka wynosi 50,00zł.
 

Kontakt z nami

    Najprościej skontaktować się z nami można za pośrednictwem WOMP w Zielonej Górze:

adres:   65-096 Zielona Góra, ul. Dąbrówki 15c              fax: 68-328 48 04

telefon: 68-328 48 12 (Przewodniczący Oddziału), lub 68-328 48 16 (Sekretarz Oddziału)

Konto bankowe Oddziału : Lukas Bank SA,   Nr 63 1940 1076 3051 2591 0000 0000 

    e-mail :mryng@poczta.onet.pl