Nasza oferta >> Zakład Rehabilitacji

 
NOWE ZASADY (2013)
cennik zabiegów
usługi nie wymagające skierowania
rehabilitacja patologii zawodowych - wykaz jednostek chorobowych
rehabilitacja patologii zawodowych - wykaz zabiegów


UWAGA: od 1 września 2014 r. nasz zakład rehabilitacji działa w godzinach 7:00 - 19:00

ZASADY KORZYSTANIA Z ZABIEGÓW REHABILITACYJNYCH
W WOMP W ZIELONEJ GÓRZE

I. Korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych

Zachęcamy Osoby, którym nie przysługują bezpłatne zabiegi rehabilitacyjne w ramach patologii zawodowej do skorzystania z zabiegów rehabilitacyjnych odpłatnie. 
Cennik zabiegów znajduje się poniżej.

II. Wszystkim pacjentom przypominamy - prawo do bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych w ramach patologii zawodowej mają osoby:

 • pracujące (dowód aktualnego zatrudnienia)

 • osoby, których schorzenia są następstwem wykonywanej pracy

 • z rozpoznaną chorobą zawodową

 • poszkodowani w wyniku wypadków w pracy oraz w drodze do pracy, pod warunkiem przedłożenia protokołu powypadkowego 

Osoby spełniające powyższe warunki mają możliwość otrzymania skierowania uprawniającego do korzystania z bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych od lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami (lekarz specjalista medycyny pracy).

Osoby posiadające skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne od lekarzy ze specjalnością inną niż medycyna pracy, u których zdiagnozowano schorzenie wynikające z wykonywanej pracy, muszą potwierdzić potrzebę rehabilitacji u lekarza medycyny pracy sprawującego opiekę medyczną nad pracownikiem.

WOMP zastrzega prawo do weryfikacji skierowań przez lekarzy specjalistów zatrudnionych w WOMP w Zielonej Górze.

Wymagane dane karty zabiegowej:

 • ilość i rodzaj zabiegów

 • informacje potwierdzająca zatrudnienie

 • wykonywany zawód

 • rodzaj schorzenia uprawniającego do korzystania z zabiegów w ramach patologii zawodowej z adnotacją „PZ”

III. Przygotowanie do zabiegów rehabilitacyjnych

Pacjent korzystający z zabiegów rehabilitacyjnych zobowiązany jest do posiadania:

 • ręcznika

 • obuwia zmiennego

 • odpowiedniego leku wypisanego przez lekarza kierującego, w przypadku zabiegów lekowych

 


   Zapraszamy Państwa serdecznie do korzystania z usług rehabilitacyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze. Do dyspozycji Państwa stawiamy specjalistyczny sprzęt, najnowszej generacji urządzenia, w pełni wyposażone sale zabiegowe i gabinety rehabilitacji, kameralny nastrój a przede wszystkim naszą wiedzę i umiejętności z dziedziny rehabilitacji, terapii ruchowej i zdrowego stylu życia. Proponując szeroką gamę usług rehabilitacyjnych kierujemy się wieloletnim doświadczeniem, które nakazuje każdego z naszych Podopiecznych traktować indywidualnie.

     WOMP w Zielonej Górze informuje, iż nasz Zakład Rehabilitacji w lipcu 2010r. został wyposażony w kolejne aparaty poszerzające zakres naszych usług rehabilitacyjnych: wysoką wirówkę do wodnego masażu wirowego kończyn dolnych, system terapii uciskowej kończyn Lymphatron - do pneumatycznego, wielokomorowego wspomagania drenażu żylnego lub limfatycznego.  

      W naszej ofercie są także aplikacje Kinesiologytaping - dostępne w ramach patologii zawodowej lub odpłatnie. Jest to forma wspomagania leczenia pourazowych lub przeciążeniowych uszkodzeń układu ruchu (bardzo popularna w medycynie sportowej). 

   Wśród usług nie wymagających skierowania lekarskiego oferujemy zabiegi typu odnowy biologicznej: kapsułę Alphamassage, bicze szkockie, ćwiczenia na siłowni oraz saunę. 

Cennik zabiegów

Alphatron
Bicze szkockie 5 min.
Ćwiczenia emisji głosu
Ćwiczenia oddechowe
Diadynamik
Diatermia krótkofalowa (DKF)
Elektrofonoforeza
Elektrostymulacja 
Galwanizacja
Gimnastyka lecznicza indywidualna 30 min.
Gimnastyka lecznicza indywidualna 45 min.
Interdyn
Intervac + Interdyn
Jonoforeza
Kapsuła Alphamassage
Krioterapia – 3min.
Laser
Masaż suchy częściowy 20min.
Drenaż limfatyczny automatyczny kończyn dolnych 
Drenaż limfatyczny automatyczny kończyn górnych
Drenaż limfatyczny automatyczny 1 kończyny dolnej
Drenaż limfatyczny automatyczny 1 kończyny górnej
Drenaż limfatyczny ręczny (20 min.)
Drenaż limfatyczny ręczny (40 min.)
Masaż wirowy kończyn dolnych (wirówka mała)
Masaż wirowy kończyn dolnych (wirówka duża)
Masaż wirowy kończyn górnych
Parafina-żele
Prądy Kotza (15 min.)
Prądy Tensa (30 min.)
Prądy Traberta (15 min.)
Sauna (3 osoby minimum) 
Sollux
Terapia skojarzona 
Terapuls
Ultradźwięki
Kinesiology Taping aplikacja


Ćwiczenia PNF

Powyższy cennik obowiązuje od 
10. maja 2013r.

8,00 zł 
15,00 zł
15,00 zł
12,00 zł
9,00 zł
6,00 zł
10,00 zł
10,00 zł
8,00 zł
15,00 zł
20,00 zł
9,00 zł
14,00 zł
9,00 zł
15,00 zł
13,00 zł
10,00 zł
30,00 zł
25,00 zł
25,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
35,00
50,00
10,00 zł
15,00 zł
10,00 zł
6,00 zł
9,00 zł
9,00 zł
9,00 zł
10,00 zł
6,00 zł
14,00 zł
8,00 zł
8,00 zł
40,00 zł (duża),   
 30,00 zł (śred.),  
 20,00 zł (mała)
25,00zł

Usługi nie wymagające skierowania lekarskiego

Kapsuła Alphamassage
Bicze szkockie

Rehabilitacja patologii zawodowych - jednostki chorobowe

   Prawo do bezpłatnych zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych w Zakładzie Rehabilitacji WOMP w Zielonej Górze w ramach patologii zawodowej mają osoby:

 • pozostające w stosunku pracy, których schorzenia są następstwem wykonywanej pracy,

 • osoby z rozpoznaną chorobą zawodową,  

 • osoby poszkodowane w wyniku wypadków w pracy oraz w drodze do pracy lub z pracy, pod warunkiem przedłożenia protokołu powypadkowego lub karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

   Wykaz jednostek chorobowych uprawniających do skierowania na rehabilitację leczniczą uzasadnioną patologią zawodową do Zakładu Rehabilitacji WOMP:

 1. Zapalenie pochewek ścięgnistych i kaletek maziowych
 2. Uszkodzenie łąkotki, mięśni i przyczepów ścięgnistych
 3. Martwica kości nadgarstka
 4. Zapalenie nadkłykci kości ramiennej
 5. Zmęczeniowe złamanie kości
 6. Obwodowe uszkodzenie nerwu łokciowego (mononeuropatia)
 7. Zespół cieśni nadgarstka; zespół mięśnia nawrotowego
 8. Uszkodzenie nerwu strzałkowego
 9. Uszkodzenie nerwu piszczelowego; zespół kanału skokowego
 10. Przewlekłe choroby narządu głosu związane z nadmiernym wysiłkiem głosowym
 11. Choroby układu oddechowego związane z wykonywaną pracą
 12. Zespoły bólowo-przeciążeniowe kręgosłupa oraz zespoły bólowe typu PHS barków (zapalenie okołostawowe barków) związane z wykonywana pracą
 13. Wyprysk skórny pochodzenia zawodowego

rehabilitacja patologii zawodowych - dostępne zabiegi

   Wykaz zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych w Zakładzie Rehabilitacji WOMP w ramach patologii zawodowej:

Terapuls
Alfatron, Magnetronik
Diatermia krótkofalowa (DKF)
Intervac, Interdyn
Diadynamik
Jonoforeza
Elektrostymulacja
Galwanizacja
Prądy Traberta
Prądy Kotza
Prądy TENS
Prądy MENS
Ultradźwięki
Terapia skojarzona (UD+prądy)

Laser
Sollux
Żele ciepłe i zimne
Krioterapia
Masaż suchy częściowy
Masaż wirowy kończyn górnych
Masaż wirowy kończyn dolnych (wirówka duża i mała)
Bicze szkockie 
Gimnastyka lecznicza indywidualna 
Ćwiczenia emisji głosu
Ćwiczenia oddechowe
Kinesiotaping

 
 
Do pobrania: