Rozbudowa i modernizacja WOMP w Zielonej Górze

 


   Z prawdziwą satysfakcją informujemy odwiedzających naszą stronę internetową, iż w dniu 26 stycznia br. odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia nowej części WOMP w Zielonej Górze. Przecięcia wstęgi dokonały Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak oraz Posłanka na Sejm RP Bożenna Bukiewicz..

Tym samym zakończona inwestycja rozbudowy i modernizacji WOMP w Zielonej Górze - projekt pod nazwą:

Dostosowanie zakładu opieki zdrowotnej do wymagań prawnych poprzez rozbudowę
i modernizację budynku WOMP w Zielonej Górze

  Fundusze Europejskie dla rozwoju lubuskiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013


Odbiór techniczny nastąpił w dniu 30 listopada 2010r.
Projekt ten został zrealizowany przy wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Łączne nakłady inwestycyjne wyniosły 974 678 zł. 
Poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej - 75%

 
Tak wyglądał nasz WOMP jeszcze w kwietniu 2010...       a tak wygląda obecnie (grudzień 2010)   

Galeria zdjęć dostępna jest tutaj

Głównym założeniem projektu było dostosowanie obiektu do wymagań prawnych, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Rozbudowa obiektu miała na celu:

  1. Poprawę dostępności usług zdrowotnych dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych.
  2. Poprawę jakości obsługi pacjentów.
  3. Poprawę warunków bezpieczeństwa pacjentów i pracowników WOMP.

Od stycznia 2011r. pacjenci otrzymali do dyspozycji:

  • w dobudowanej części parterowej centralny punkt informacyjno-rejestracyjny oraz szatnię i sanitariaty, w tym jeden dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,
  • funkcjonalną ladę recepcyjną na 3 skomputeryzowane stanowiska pracy z dostępem dla osób na wózkach inwalidzkich, 
  • dźwig osobowy umożliwiający korzystanie z usług ośrodka osobom z dysfunkcją narządu ruchu,
  • poczekalnie dla pacjentów na poszczególnych kondygnacjach,
  • nową klatkę schodową spełniającą normy budowlane i wymagania dotyczące bezpiecznej ewakuacji z istniejącego budynku na wypadek zagrożenia pożarowego.

UWAGA: Obecnie wejście do obiektu znajduje się od strony CH Carrefour i prowadzi przez Rejestrację Centralną WOMP.