O nas ... >> Wprowadzenie

   


   Z prawdziwą satysfakcją informujemy, iż w dniu 26 stycznia 2011r. odbyła się oficjalna uroczystość otwarcia nowej części WOMP w Zielonej Górze.

  Przecięcia wstęgi dokonały Pani Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak oraz Posłanka na Sejm RP Bożenna Bukiewicz.

Tym samym zakończona została inwestycja rozbudowy i modernizacji WOMP. Projekt pod nazwą: „Dostosowanie zakładu opieki zdrowotnej do wymagań prawnych poprzez rozbudowę i modernizację budynku WOMP w Zielonej Górze” został zrealizowany przy wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego” na lata 2007-2013. ... więcej tutaj

Nasz budynek zimową porą po zakończonej inwestycji rozbudowy i modernizacji .


   Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy (WOMP) w Zielonej Górze powstał 1 grudnia 1997r. z przekształcenia Przemysłowego Specjalistycznego ZOZ w Zielonej Górze.
   Zmiana ta wynikała przede wszystkim z wejścia w życie  Ustawy o służbie medycyny pracy - smp (tj.Dz.U z 2004 Nr 125, poz.1317).

  Ustawa ta zmieniła znacząco priorytety jakim służy smp w Polsce - ugruntowała jej profilaktyczny charakter, oddzielając od działalności leczniczej (poza rehabilitacją zawodową). Nowo powstałe WOMP-y otrzymały jednocześnie ściśle zdefiniowane zadania do wypełnienia.
   WOMP w Zielonej Górze kontynuuje wieloletnie tradycje w opiece profilaktycznej nad pracującymi a jednocześnie rozwija nowe formy działań prewencyjnych i prozdrowotnych w miejscu pracy (m.in. promocja zdrowia w miejscu pracy).
   Na stronie tej chcielibyśmy przedstawić Państwu naszą ofertę oraz  efekty naszej dotychczasowej pracy.
 

     

 
Szanowni Państwo
,
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze przyjmuje i rozpatruje złożone skargi i wnioski w sposób gwarantujący równe traktowanie stron, zachowanie obiektywizmu, przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.
Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
1. Pisemnie na adres:
    Wojewódzki Ośrodek Medyny Pracy
    ul. Dąbrówki 15 c
    65-096 Zielona Góra
    sekretariat@womp.zgora.pl 
2. Osobiście od poniedziałku do piątku w sekre-
    tariacie WOMP, w godzinach od 8:00 do 14:00.
 

  Z ostatniej chwili ...

 

   Uprzejmie informujemy, iż Zakład Rehabilitacji WOMP będzie czynny na potrzeby realizacji projektu  pt. „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy” 
w sobotę 9 marca 2019 r. 
w godzinach 9:00 - 13:00
.


    WOMP poszukuje osoby do pracy na stanowisku Specjalisty ds Księgowości.
... więcej tutaj


    UWAGA!!!
W dniu 29 marca 2019 r. mija termin na składanie sprawozdań rocznych MZ-35.

więcej tutaj...


   Od 1 stycznia 2019 r. WOMP prowadzi projekt w ramach RPO Lubuskie 2020 pt. „Profilaktyka oraz rehabilitacja medyczna aktywnych zawodowo mieszkańców Województwa Lubuskiego oraz osób powracających do pracy”.
W ramach projektu Lubuszanie mogą korzystać w WOMP z kompleksowej rehabilitacji z powodu schorzeń z kręgu patologii zawodowych.


    UWAGA!!!
19.11.2018 r. zostały opublikowane wytyczne IMP w Łodzi dotyczące aktualizacji wskazówek do badań profilaktycznych oraz kryteriów zdrowotnych do pracy na wybranych stanowiskach.
Zgodnie z § 2. ust.4 rozp. MZiOS z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników (...) wytyczne te należy uwzględniać podczas badań profilaktycznych.

...więcej tutaj


    WOMP poszukuje SPECJALISTY FIZJOTERAPEUTY do pracy w naszym Zakładzie Rehabilitacji
... więcej tutaj


    W listopadzie 2017 r.  WOMP w Zielonej Górze obchodził Jubileusz 20-lecia !!!
 
... więcej tutaj


    Z przyjemnością informujemy, że od października 2015 r. w WOMP w Zielonej Górze działa Pracownia Psychologiczna
... więcej tutaj

 
   Informujemy, iż od 1.09.2014 r. nasz zakład rehabilitacji działa w godzinach 7:00 - 19:00.


   Informujemy wszystkich zainteresowanych o możliwości wykonania badań laboratoryjnych w Laboratorium WOMP. Nasze Laboratorium wykonuje sprawnie i niedrogo najczęstsze ze zlecanych badań.
Cennik badań
... więcej o Laboratorium tutaj


   Informujemy o zmianach zasad kierowania pacjentów na rehabilitację uzasadnioną patologią zawodową. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z nową OFERTĄ naszego Zakładu rehabilitacji.
... więcej informacji tutaj

 
  Nasz Zakładu Rehabilitacji wzbogaca się sukcesywnie w nowe aparaty do fizykoterapii. 
Do dyspozycji naszych pacjentów oddajemy kolejne urządzenia poszerzające nasze możliwości terapeutyczne (np. aparat do  mikroprądów MENS, wysoka komora do masażu wirowego, pneumatyczny drenaż limfatyczny). 
Oferujemy także pomoc z zastosowaniem metody Kinesiologytaping (w ramach patologii zawodowej lub odpłatnie). 
Zapraszamy !           ... więcej tutaj


 

  Co szczególnie warto zobaczyć:Poradnik "Jak zapobiegać zespołom bólowym kręgosłupa"

Nasz Zakład Rehabilitacji

Nasze Laboratorium
Szkolenia i spotkania
Wzory druków
Schemat postępowania w przypadku podejrzenia choroby zawodowej
Ostatnie akty prawne w medycynie pracy
Nasze programy promocji zdrowia
Prawa i obowiązki pacjenta WOMP

Jesteśmy obecni również w
Biuletynie Informacji Publicznej