Szkolenia

 
szkolenia WOMP | inne ośrodki

Szkolenia organizowane przez WOMP

   Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy - Oddział w Zielonej Górze zorganizowały w dniu 6 grudnia 2018 r. szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy. Program szkolenia obejmował następujące tematy:

 1. „Najnowsze wytyczne Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi z dnia 19.11.2018r. dotyczące zakresu i częstotliwości badań lekarskich dla czynników nieujętych w aktualnie obowiązujących przepisach prawa”
  Kierownik Działu Organizacji Nadzoru i Szkolenia WOMP Zielona Góra - lek. med. Roman Pilecki

 2. „Najnowsze wytyczne Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi z dnia 19.11.2018r. dotyczące minimalnych kryteriów dla wybranych problemów zdrowotnych” 
  Z-ca Kierownika Poradni Medycyny Pracy – lek. med. Maciej Ryngier

 3. „Oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, jakie mogą wynikać z warunków pracy, jej rodzaju i sposobu wykonywania na podstawie wizytacji stanowiska pracy w wybranym zakładzie”
  Z-ca Kierownika Poradni Medycyny Pracy – lek. med. Maciej Ryngier

 4. „Przypadek kliniczny w orzekaniu o chorobie zawodowej ”
  Kierownik Poradni Chorób Zawodowych WOMP w Zielonej Górze lek. med. Joanna Pilarczyk 

Zobacz także plan najbliższego spotkania PTMP.

Szkolenia organizowane przez inne ośrodki

 

Szkolenia organizowane przez IMP w Łodzi

Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udziela Sekcja Organizacji Szkolenia Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, tel. (042) 63-14-680, tel/fax: (042) 63-14-665.
 

Szkolenia organizowane przez IMPiZS w Sosnowcu