Szkolenia

 
szkolenia WOMP | inne ośrodki

Szkolenia organizowane przez WOMP

   W dniu 8 czerwca 2017r. odbyło się organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy Oddział w Zielonej Górze, a także Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Medycyny Pracy szkolenie lekarzy i pielęgniarek medycyny pracy.

Program szkolenia obejmował:

 1. „Wnikliwość wywiadu zdrowotnego i jego wpływ na orzeczenie o zdolności do pracy na przykładzie badania profilaktycznego wykonanego w WOMP”
  lek. med. Paweł Jaranowski Poradnia Medycyny Pacy WOMP w Zielonej Górze
   

 2. Sprawozdanie ze Zjazdu Delegatów PTMP 2017– kierunki zmian i zaawansowanie prac
  Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dr n.med. Tomasz Gajewski 
   

 3. „Przypadek kliniczny w orzekaniu o chorobie zawodowej”
  Kierownik Poradni Chorób Zawodowych WOMP w Zielonej Górze lek. med. Agnieszka Komarnicka-Plewa
   

 4. Sprawozdanie z Dni Medycyny Pracy w Józefowie pod Warszawą 
  Kierownik Działu Organizacji Nadzoru i Szkolenia WOMP Zielona Góra - lek. med. Roman Pilecki 

§ § §

Uwaga! 
Skarbnik zielonogórskiego oddziału PTMP przypomina o uregulowaniu zaległości w opłacaniu składek członkowskich. Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 28.05.2012 wysokość rocznej składki wynosi:

 • 80 zł dla członków pracujących zawodowo, 

 • 40 zł dla lekarzy w trakcie specjalizacji.

 

    
    W dniu 18 września 2014 r. w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyła się konferencja szkoleniowa pt. 

„Nowe zasady przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców oraz kierowców”,

zorganizowana wspólnie przez Departament Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze oraz Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze.

    Organizacja konferencji miała związek z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. Jej celem było upowszechnienie wiedzy na temat nowych zasad przeprowadzania badań lekarskich oraz wyjaśnienie szeregu wątpliwości, jakie wiązały się z interpretacją nowych przepisów

    Głównym gościem i prelegentem był dr n. med. Marcin Rybacki z Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. 
W ramach konferencji zorganizowano również panel dyskusyjny, podczas którego każdy z uczestników  miał możliwość rozmowy ze specjalistami z Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze.


źródło zdjęcia: www.lubuskie.pl

Program konferencji 
 

Zobacz także plan najbliższego spotkania PTMP.

Szkolenia organizowane przez inne ośrodki


 

 

Szkolenia organizowane przez IMP w Łodzi

Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udziela Sekcja Organizacji Szkolenia Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, tel. (042) 63-14-680, tel/fax: (042) 63-14-665.
 

Szkolenia organizowane przez IMPiZS w Sosnowcu
 

Zobacz także:

Kalendarz Zjazdów Naukowych w serwisie Medycyny Praktycznej