Szkolenia

 
szkolenia WOMP | inne ośrodki

Szkolenia organizowane przez WOMP

   W dniu 22 marca 2018 r., w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze przy ul. Batorego 71, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy i Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy zorganizowało spotkanie szkoleniowe dla lekarzy  i pielęgniarek medycyny pracy.

Program szkolenia obejmował:

 1. „Przypadek kliniczny w orzekaniu o chorobach zawodowych” Kierownik Poradni Chorób Zawodowych WOMP w Zielonej Górze lek. Agnieszka Komarnicka
   

 2. „Pracownicy z zaburzeniami rytmu serca” Lek. med. Barbara Łazicka
   

 3. „Badania nauczycieli – orzekanie o potrzebie udzielania nauczycielom urlopu dla podratowania zdrowia” Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru WOMP w Zielonej Górze lek. med. Roman Pilecki 
   

 4. „Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy” Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Tomasz Gajewski
   

UWAGA!

1. Za udział w posiedzeniu przyznane będą punkty edukacyjne zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 i 767) oraz § 3 ust.5) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1923).

2. Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP  od dnia 1.01.2018r. składka członkowska wynosi 100,00 zł rocznie. Dla niepracujących członków-emerytów składka wynosi 50,00zł.
 

 

Zobacz także plan najbliższego spotkania PTMP.

Szkolenia organizowane przez inne ośrodki

 

Szkolenia organizowane przez IMP w Łodzi

Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udziela Sekcja Organizacji Szkolenia Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, tel. (042) 63-14-680, tel/fax: (042) 63-14-665.
 

Szkolenia organizowane przez IMPiZS w Sosnowcu
 

Zobacz także:

Kalendarz Zjazdów Naukowych w serwisie Medycyny Praktycznej