Szkolenia

 
szkolenia WOMP | inne ośrodki

Szkolenia organizowane przez WOMP

   Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Pracy oddz. w Zielonej Górze zapraszają lekarzy medycyny pracy i pielęgniarki na szkolenie, które odbędzie się w czwartek 11 kwietnia 2019 r. od godz. 11:00 w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze przy ul. Batorego 71 (duża sala).

Program szkolenia:

 1. „Uwarunkowania zdrowotne i społeczne urlopów dla poratowania zdrowia nauczycieli w świetle badań odwoławczych prowadzonych w Województwie Lubuskim w latach 2008-2017. Analiza sytuacji orzeczniczej i zdrowotnej”
  Konsultant Wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy dr n. med. Tomasz Gajewski 

 2. „Oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, jakie mogą wynikać z warunków pracy, jej rodzaju i sposobu wykonywania na podstawie wizytacji stanowiska pracy w wybranym zakładzie" 
  Z-ca Kierownika Poradni Medycyny Pracy – lek. med. Maciej Ryngier

 3. „Przypadek kliniczny w orzekaniu o chorobie zawodowej ”
  Kierownik Poradni Chorób Zawodowych WOMP w Zielonej Górze lek. med. Agnieszka Komarnicka-Plewa 

 4. Aktualne problemy w medycynie pracy 
  Kierownik Działu Organizacji Nadzoru i Szkolenia WOMP Zielona Góra - lek. med. Roman Pilecki  

Uwaga! 
Skarbnik zielonogórskiego oddziału PTMP przypomina o uregulowaniu zaległości w opłacaniu składek członkowskich. Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PTMP z dnia 3.04.2017 r., wysokość rocznej składki od 1.01.2018 r. wynosi: 100 zł dla członków pracujących zawodowo, 50 zł dla osób przebywających na emeryturze i niepracujących zawodowo.
 
Sekretarz oddziału będzie przyjmował deklaracje kandydatów na członka PTMP od lekarzy specjalizujących się. Druki deklaracji będą dostępne w dniu szkolenia.

   Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Zielonej Górze wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze serdecznie zapraszają na seminarium dla psychologów transportu i medycyny pracy.

Spotkanie odbędzie się 28 marca 2019 r w Urzędzie Marszałkowskim WL w Zielonej Górze w godzinach 9-14 w sali nr 108, I piętro. Celem spotkania jest wspólna refleksja i wymiana doświadczeń na temat m.in. aspektów formalno-prawnych orzecznictwa i standardów wykonywania badań psychologicznych. 

Zagadnienia: 

 1. Prawne podstawy orzecznictwa - kwalifikacje psychologów, cel i zakres badań, dokumentacja badań, odwołania.

 2. Dobór metod pod kątem celu badania.

 3. Wiek a sprawność kierowców w zakresie cech warunkujących bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym.

 4. Diagnoza psychologiczna - studium przypadków (zgłoszone przez uczestników seminarium).


 

Zobacz także plan najbliższego spotkania PTMP.

Szkolenia organizowane przez inne ośrodki

 

Szkolenia organizowane przez IMP w Łodzi

Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udziela Sekcja Organizacji Szkolenia Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, tel. (042) 63-14-680, tel/fax: (042) 63-14-665.
 

Szkolenia organizowane przez IMPiZS w Sosnowcu