Kontakt z nami >> tel. / E-mail

 

Telefony (68-328 4 . . . ):

 

Sekretariat / Fax

800 / 804

Dyrektor - dr Bożenna Telec

801

Z-ca Dyrektora ds. administracyjno - ekonomicznych
mgr inż. Hanna Oblińska 

802

Główna Księgowa - inż. Barbara Majzner

803

Księgowość

805

Kadry

806

Zaopatrzenie

807

Rehabilitacja - pokój socjalny

808

Rehabilitacja - rejestracja

809

Gabinet Pielęgniarek Środowiskowych

810

Kierownik Poradni Medycyny Pracy
dr n.med. Tomasz Gajewski

811

Kierownik Działu Organizacji i Nadzoru
Roman Pilecki

812

Dział Organizacji i Nadzoru - instruktorki

813

Poradnia Okulistyczna
Kierownik - dr Hanna Wieliczko

814

Gabinet Medycyny Pracy (pok.6)- I piętro
dr Elżbieta Szajner

815

Gabinet Medycyny Pracy (pok.3) - I piętro
dr Maciej Ryngier

816

Kasa II piętro

818

Rejestracja Centralna - parter

820

Poradnia Foniatryczno-Laryngologiczna
Kierownik - dr Henryka Piestrzyńska

821

Gabinet Konsultacyjny (pok.12) - II piętro

822

Kierownik Poradni Chorób Zawodowych
(pok.11) - dr Agnieszka Komarnicka-Plewa

823

Poradnia Dermatologiczna
Kierownik - dr Genowefa Suproń

824

Laboratorium
Kierownik - mgr Dorota Kania-Kaniowska

825

Pracownia Psychologiczna
Kierownik - mgr Natasza Bobowska 

828

E-mail:

Dyrektor Bożenna Telec - Sekretariat

sekretariat@womp.zgora.pl

Administracja

administracja@womp.zgora.pl 

Główna Księgowa

glksieg@womp.zgora.pl

Rehabilitacja

rehab@womp.zgora.pl

Dział Organizacji, Nadzoru i Szkoleń

org@womp.zgora.pl

Poradnia Foniatryczno-Laryngologiczna

laryng@womp.zgora.pl

Poradnia Medycyny Pracy

pchz@womp.zgora.pl

Poradnia Dermatologiczna

derm@womp.zgora.pl

Laboratorium

lab@womp.zgora.pl

Administrator sieci komputerowej

admin@womp.zgora.pl