Aktualności  >> Konkurs ofert dla pjmp na badanie uczniów w 2017 r.

 

KOMUNIKAT
 
z rozpatrzenia ofert dotyczących badań lekarskich uczniów w 2017 r.

na terenie działania WOMP w Zielonej Górze 


W dniu 1 czerwca 2017 r. Komisja w składzie:

1. lek.med. Bożenna Telec - Dyrektor WOMP w Zielonej Górze
2. mgr inż. Hanna Oblińska - Kierownik ds. organizacyjno - administracyjnych
3. lek.med. Roman Pilecki - Kierownik Działu Organizacji, Nadzoru i Szkolenia 

rozstrzygnęła konkurs ofert na badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów tych szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Ogłoszenie w sprawie konkursu umieszczone zostało na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej WOMP w dniu 08 maja 2017 r. W ogłoszeniu podano wymogi jakie muszą spełniać oferty oraz ustalono termin ich składania do dnia 25 maja 2017 r. 
W określonym terminie wpłynęło 8 ofert podstawowych jednostek służby medycyny pracy, których wykaz stanowi załącznik do protokołu. 
Po szczegółowej analizie ofert Komisja postanowiła zakwalifikować wszystkich oferentów do wykonywania badań uczniów w 2017r. Ze względu jednak na termin przeprowadzenia badań w roku 2016 nie wszystkie podmioty składające oferty zdecydowały się na realizację. Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu badań uczniów w terenie podjęto negocjacje z podstawowymi jednostkami medycyny pracy, które zdecydowały się zrealizować zadanie i podpisały stosowaną umowę z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Zielonej Górze.
Na podstawie zaproponowanych wartości i w oparciu o budżet jakim WOMP dysponuje na rok 2017 ustalono, że zryczałtowana cena badania 1 ucznia w 2017 r. wyniesie 36 zł.
Do jednostek które pozytywnie przeszły procedurę konkursową dostarczone zostało pismo odnośnie informacji o przebiegu konkursu. 


Zielona Góra, 1 czerwca 2017 r. 

Do pobrania:


UWAGA!

  1. Zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2017 Lubuskiego kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. badania przeprowadzane będą po zakończeniu naboru do poszczególnych szkół zgodnie z harmonogramem ujętym w w/w Zarządzeniu.
    więcej tutaj...
  2. Dyrektorzy szkół, podobnie jak w latach ubiegłych, otrzymają wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy uprawnionych do wykonywania badań profilaktycznych uczniów i zdecydują o wyborze jednostki, z którą nawiążą współpracę.
  3. Bezpłatne badania  kandydatów na studia wykonywane będą tylko w WOMP w Zielonej Górze. 
  4. Na życzenie kandydata na studia badania może wykonać odpłatnie dowolna jednostka służby medycyny pracy.